<font id="9vfpr"><video id="9vfpr"><listing id="9vfpr"></listing></video></font>

   <b id="9vfpr"><em id="9vfpr"></em></b>

    文章詳情

    弘寶售后服務保障

    日期:2022-06-17 00:38
    瀏覽次數:0
    摘要:<p> <strong style="color:#000000;text-transform:none;line-height:20pt;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-family:宋體;font-size:12px;font-style:normal;font-variant:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"><span style="color:#FF6600;"><span style="font-size:14pt;"><br /> </span></span></strong> </p> <p> <strong style="color:#000000;text-transform:none;line-height:20pt;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-family:宋體;font-size:12px;font-style:normal;font-variant:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"><span style="color:#FF6600;"><span style="font-size:14pt;"><img alt="" src="//yt.yzimgs.com/ComFolder/428413/image/202007/202007241111211131.jpg" />[</span></span></strong><strong style="color:#000000;text-transform:none;line-height:20pt;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-family:宋體;font-size:12px;font-style:normal;font-variant:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"><span style="color:#FF6600;"><span style="font-size:14pt;">前言</span><span style="font-size:14pt;">]</span></span></strong><span style="font:12px/normal 宋體;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;float:none;display:inline !important;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"></span> </p> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 0cm;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <span id="ctl00_CustomDatumInfo_lblDatumInfo"><span style="font-size:16px;">感謝您購買<strong><span style="color:#FF8C00;"><a href="http://www.sayekgrup.com" target="_blank">東莞市弘寶檢測設備有限公司</a></span></strong>制造之試驗設備,為保障您的合法權益,在購買前或使用設備前敬請認真閱讀下述售后服務條款,以期讓您能尊享各項保修服務!</span></span> </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 0cm;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <span id="ctl00_CustomDatumInfo_lblDatumInfo"><strong><span style="color:red;font-size:14pt;">[</span><span style="color:red;font-size:14pt;">保修條款</span><span style="color:red;font-size:14pt;">]</span></strong></span> </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 0cm;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <span style="color:#0000FF;"><span id="ctl00_CustomDatumInfo_lblDatumInfo"><span style="font-size:20px;">A、保修期限:</span></span></span> </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 18pt;color:#000000;text-transform:none;text-indent:-18pt;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <span id="ctl00_CustomDatumInfo_lblDatumInfo"><span style="font-size:16px;">1、 自設備交至貴公司使用部門起,本公司將提供整機壹年(12個月)免費保修服務(易耗品不在保修范圍內,人為故障不在保修范圍內);</span></span> </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 18pt;color:#000000;text-transform:none;text-indent:-18pt;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <span id="ctl00_CustomDatumInfo_lblDatumInfo"><span style="font-size:16px;">2、 本公司對所制造之設備提供終身跟蹤服務,提供設備的終身**零部件更換服務(超出免費保修期的需要另行支付費用);</span><br /> <span style="color:#0000FF;"><span style="font-size:20px;">B、服務響應時間:</span></span></span> </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 18pt;color:#000000;text-transform:none;text-indent:-18pt;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <span id="ctl00_CustomDatumInfo_lblDatumInfo"><span style="font-size:16px;">1、 珠三角地區、長三角地區之客戶,只需提交書面的報障聯絡函傳真至:<span style="color:#FF0000;"><strong><span style="font-weight:normal;">0769-22013385</span></strong></span>(珠三角)長三角)或致電:<strong><span style="color:#FF0000;"><span style="font-weight:normal;">0769-83268759</span></span></strong>(客服專線)我們技術員會在客戶提出問題上4個小時內電話溝通服務;也可根據客戶的問題享受48小時內上門維修服務;</span></span> </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 18pt;color:#000000;text-transform:none;text-indent:-18pt;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <span id="ctl00_CustomDatumInfo_lblDatumInfo"><span style="font-size:16px;">2、 其他地區(限中華人民共和國國內)之客戶,只需提交書面的報障聯絡函傳真至:<span style="color:#FF0000;"><strong><span style="font-weight:normal;">0769-22013385</span></strong></span>或致電:<span style="color:#FF0000;"><strong><span style="font-weight:normal;">0769-83268759</span></strong></span>(客服專線),我們將書面回復上門維修時間和相關費用;</span></span> </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 18pt;color:#000000;text-transform:none;text-indent:-18pt;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <span id="ctl00_CustomDatumInfo_lblDatumInfo"><span style="font-size:16px;">3、 設備維修時間:小故障我們將確?,F場即予處理完畢,大故障我們將確保七個工作日內處理完畢(如零部件需要訂制或加工,我們將給出所需時間);</span></span> </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 0cm;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <span id="ctl00_CustomDatumInfo_lblDatumInfo"><span style="font-size:18px;"><b><span style="color:red;">[注意事項]</span></b></span></span> </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 0cm;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <span id="ctl00_CustomDatumInfo_lblDatumInfo"><span style="font-size:16px;"><b>A、</b>在您初次接觸到設備時應認真閱讀設備的&lt;操作說明書&gt;或向我們的售后工程師咨詢各項正確的操作方法,應留意說明書內標注的各項注意事項和機臺上粘貼的各種警示標識,以防在操作時由于操作不當造成危險!</span></span> </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 0cm;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <span id="ctl00_CustomDatumInfo_lblDatumInfo"><span style="font-size:16px;"><b>B、</b>有關設備的保養、維護方法需認真閱讀設備的&lt;操作說明書&gt;或向我們的售后工程師咨詢,未經許可請不要打開機箱進行保養、維護,可能導致觸電或機械傷害!</span><br /> <span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:18px;"><strong>[維修流程圖]<br /> <img width="638" height="815" alt="" src="http://i01.yizimg.com/ComFolder/423142/201109/%E5%94%AE%E5%90%8E%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E6%B5%81%E7%A8%8B%E5%9B%BE.jpg" /><br /> [售后服務專線]</strong><br /> <br /> <span style="color:#0000FF;"><strong>公司總機:0769-83268759</strong></span></span></span></span> </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 0cm;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <span><span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:18px;"><span style="color:#0000FF;"><strong>投訴電話:0769-</strong></span></span></span></span><strong style="color:#0000FF;font-size:18px;">28687013</strong> </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 0cm;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <strong><span style="color:#0000FF;"></span></strong>&nbsp; </div> <div style="font:12px/20pt 宋體;margin:0cm 17.95pt 0pt 0cm;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;word-spacing:0px;white-space:normal;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;-webkit-text-stroke-width:0px;"> <strong><span style="color:#0000FF;"></span></strong>&nbsp; </div>


    [前言]

    感謝您購買東莞市弘寶檢測設備有限公司制造之試驗設備,為保障您的合法權益,在購買前或使用設備前敬請認真閱讀下述售后服務條款,以期讓您能尊享各項保修服務!
    [保修條款]
    A、保修期限:
    1、 自設備交至貴公司使用部門起,本公司將提供整機壹年(12個月)免費保修服務(易耗品不在保修范圍內,人為故障不在保修范圍內);
    2、 本公司對所制造之設備提供終身跟蹤服務,提供設備的終身**零部件更換服務(超出免費保修期的需要另行支付費用);
    B、服務響應時間:
    1、 珠三角地區、長三角地區之客戶,只需提交書面的報障聯絡函傳真至:0769-22013385(珠三角)長三角)或致電:0769-83268759(客服專線)我們技術員會在客戶提出問題上4個小時內電話溝通服務;也可根據客戶的問題享受48小時內上門維修服務;
    2、 其他地區(限中華人民共和國國內)之客戶,只需提交書面的報障聯絡函傳真至:0769-22013385或致電:0769-83268759(客服專線),我們將書面回復上門維修時間和相關費用;
    3、 設備維修時間:小故障我們將確?,F場即予處理完畢,大故障我們將確保七個工作日內處理完畢(如零部件需要訂制或加工,我們將給出所需時間);
    [注意事項]
    A、在您初次接觸到設備時應認真閱讀設備的<操作說明書>或向我們的售后工程師咨詢各項正確的操作方法,應留意說明書內標注的各項注意事項和機臺上粘貼的各種警示標識,以防在操作時由于操作不當造成危險!
    B、有關設備的保養、維護方法需認真閱讀設備的<操作說明書>或向我們的售后工程師咨詢,未經許可請不要打開機箱進行保養、維護,可能導致觸電或機械傷害!
    [維修流程圖]

    [售后服務專線]


    公司總機:0769-83268759
    投訴電話:0769-28687013
     
     
    下一篇: 暫無
    上一篇: 售后服務流程

    粵公網安備 44190002002695號

    九九视频网站,九九视频在线观看,九九视频在线观看精品视频,九九视频在线免费观看,九九视频只有这里有996